“La tasca cooperativista és una tasca

d’acció social, eminentment positiva

i de construcció d’un nou món.”

Joan Salas i Anton (1854 - 1931), cooperativista i polític català

 

RELACIONS INSTITUCIONALS

Relacions institucionals i arrelament amb la comunitat

Des de la FCCUC es desenvolupa una tasca molt important de representació institucional tant des de la vessant política com tècnica. Aquestes relacions són el reflex que la FCCUC se sap part de la societat i vol col·laborar activament en la seva millora partint de la pròpia identitat.

 

El seu ferm compromís amb la el cooperativisme i el consum responsable la porten  a treballar amb les cooperatives federades i amb  organismes i agents econòmics i socials en el si de moltes organitzacions.

 

La proximitat, l’interès i el compromís social, les relacions institucionals i la qualitat participativa són alguns dels criteris que la FCCUC prioritza a l’hora de fer aquestes representacions.

FCCUC Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Premià, 15, 2a planta · 08014 · Barcelona · 93 301 20 20 · cooperativesdeconsum@fccuc.coop