“La tasca cooperativista és una tasca

d’acció social, eminentment positiva

i de construcció d’un nou món.”

Joan Salas i Anton (1854 - 1931), cooperativista i polític català

 

OBJECTIUS

Principals objectius de la Federació

• Donar suport a la consolidació i expansió de les cooperatives de consum.

• Impulsar i promoure la creació de cooperatives. Cercar i analitzar noves oportunitats de creació de cooperatives de consum en nous àmbits d’activitat.

• Promoure projectes intercooperatius.

• Desenvolupar programes de formació cooperativa, empresarial i consumerista.

• Aprofundir en la tasca educativa com associació de consumidors.

• Potenciar els elements d’identitat i diferenciadors.

FCCUC Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Premià, 15, 2a planta · 08014 · Barcelona · 93 301 20 20 · cooperativesdeconsum@fccuc.coop